Beton – jak się go otrzymuje?

Często możemy spotkać się ze stwierdzeniem, które mówi, że beton można w łatwy sposób wykonać, ograniczając się jedynie do kilku prostych kroków. W rzeczywistości jednak jest to nieco bardziej złożony proces. Niezwykle istotne jest mieszanie składników betonu w odpowiedniej proporcji. Jakie są to składniki i w jaki sposób wpływają na trwałość betonu? O tym przeczytasz poniżej.

Cement

Cement to jeden z elementów, który przyczynia się do stworzenia betonu. Składnik ten stanowi funkcję najmocniejszego materiału wiążącego. Ma właściwości wiążące, stwardniające, a także jest odporny na długotrwałe działanie wody. W momencie, w którym cement zostaje zmieszany z wodą, powstaje pasta, która działa jak klej. Pasta z cementu wypełnia puste przestrzenie pomiędzy cząstkami kruszywa i spaja je ze sobą, tworząc solidną całość.

Agregaty

Głównym składnikiem, który odpowiedzialny jest za dodanie objętości w strukturze tworzonego betonu, są kruszywa. Składnik ten, połączony z lejącą konsystencją cementu, czynią beton niczym skała. Kruszywa odgrywają bardzo ważną rolę w poprawie właściwości betonu, takich jak urabialność, rozszerzalność cieplna, kurczliwość, wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Można je podzielić na dwie kategorie, w zależności od wielkości, są to agregaty grube i kruszywa drobne.

Woda

Woda w tej kombinacji pełni rolę smaru. Pełni istotną funkcję w poszczególnych etapach: mieszaniu, układaniu, zagęszczaniu i utwardzaniu. Ilość i jakość wody użytej w mieszance ma bezpośredni wpływ na wytrzymałość betonu. To jedyny składnik, który wchodzi w reakcje chemiczną z cementem, dzięki czemu może nastąpić utwardzenie. Woda umożliwia rozprowadzanie cementu w celu wypełnienia pustych przestrzeni między agregatami.

Domieszki

Domieszki to dodatki chemiczne, które dodawane są do betonu na etapie dozowania. Właściwości świeżego i stwardniałego betonu są modyfikowane przez dodanie niewielkiej dawki domieszek. Występują w różnych formach i rodzajach, przykładowo: Plastyfikatory, opóźniacze, przyspieszacze, hydroizolacje.

Podsumowując, wykonanie wytrzymałego betonu, zależy od jakości i ilości wszystkich składników. Z tego względu, należy ze szczególną starannością wybrać poszczególne elementy betonu i sprawić, aby konstrukcja zbudowana za jego pomocą posłużyła nam na wieki.

Betoniarnia Kraków

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + 14 =