Stanowisko inżynierskie.

Praca inżyniera wymaga wielu poświęceń, zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Sytuacja komplikuje się dodatkowo w przypadku gdy oboje rodziców, czy małżonków po prostu, pracuje jako inżynier, nawet w innych dziedzinach, ale związanych z naukami ścisłymi.

Pracująca rodzina jest obecnie klasycznym modelem rodziny polskiej, co wynika z rosnących kosztów utrzymania i potrzeby zatrudnienia obojga małżonków. Ponadto rewolucja edukacyjna i światopoglądowa, która zaszła przez ostatnie dwadzieścia lat sprawiła, że większość kobiet nie wyobraża sobie życia bez pracy, nawet w męskim zawodzie. Obecnie zanika rozróżnienie na męskie i damskie profesje. Podobnie sprawa wygląda w przypadku pracy inżyniera, który kiedy kojarzony był tylko ze ścisłym umysłem mężczyzny (model pozytywistycznego inżyniera jest nader wymowny).

Dzisiaj hasło „kobieta inżynier” nie budzi już żadnej sensacji, ale niezmiernie rzadko to właśnie kobiety posiadają większe umiejętności intelektualne w zakresie nauk ścisłych, czego dowodem mogą być liczne nagrody i sukcesy zawodowe odnoszone głównie przez mężczyzn. Być może dzieje się tak ze względu na silniejszą potrzebę rywalizacji wśród mężczyzn, kobiety odznaczają się za to na polu doświadczalnym i badawczym, gdzie cierpliwość i metodyka badań jest bardzo istotna.

Wracając jednak do tematu, należy zdawać sobie sprawę z charakteru pracy inżyniera, aby zrozumieć sytuację rodziny, w której oboje małżonków posiada ten tytuł i wykonuje szereg obowiązków. Zazwyczaj praca inżyniera budowlanego, architekta, samochodowego czy innego nie opiera się na siedzeniu przy biurku przez osiem godzin dziennie, od ósmej do szesnastej. Często inżynier ma nienormowane godziny pracy wynikające ze specyfiki tego zawodu. Projekty przez niego nadzorowane i wykonywane są realizowane w różnych miejscach o różnych porach. Ponadto praca inżyniera często przeciąga się także do domu, gdzie musi on opracowywać projekty, udoskonalać obliczenia, na co nie ma na przykład czasu na placu budowy czy w biurze architektonicznym.W związku z tym praca inżyniera wymaga wielu poświęceń, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wykonywania wielu obowiązków jednocześnie. Na szczęście w rodzinie zawsze istnieje współpraca, która pomaga przezwyciężyć wszystkie problemy.

Może Ci się również spodoba