Struktura audytu RODO. Jak powinien wyglądać?

Audyt RODO powinien przygotować jednostkę na wdrożenie przepisów Rozporządzenia RODO i wskazać obszary wymagające interwencji administratora danych w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia. Składa się on z następujących elementów:

 1. przeprowadzenie audytu,
 2. zalecenia audytu,
 3. wdrożenie RODO,

Przeprowadzenie audytu powinno skupić się na ustaleniu pewnych faktów funkcjonowania podmiotu:

 • określenie rodzajów danych, struktury ich przepływu i podstaw prawnych przetwarzania,
 • analizę posiadanej dokumentacji i jej zgodności z RODO,
 • analizę systemów używanych do przetwarzania danych,
 • analizę stosowanych zabezpieczeń,
 • analizę procesów w firmie pod kątem zgodności z RODO.

W ramach zaleceń audyt RODO dokonuje oceny istniejących zabezpieczeń procesów biznesowych oraz systemów informatycznych i wskazuje na konieczność dokonania ewentualnych zmian.

Zalecenia audytu obejmują:

 • opracowanie raportu,
 • opracowanie harmonogramu działań naprawczych,
 • opracowanie planów i procedur wdrożenia,
 • oszacowanie kosztów wdrożenia.

W ramach wdrożenia RODO konieczne jest nie tylko przygotowanie stosów dokumentacji, ale również pewne działania prewencyjne, polegające na uszczelnieniu systemu. Są nimi:

 • tworzenie kopii zapasowych,
 • szyfrowanie nośników i załączników wysyłanych pocztą elektroniczną,
 • ochrona systemów przed nieuprawnionym dostępem,
 • ochrona przed atakami złośliwego oprogramowania,
 • ochrona przed przerwami w zasilaniu,
 • zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • podnoszenie kompetencji i świadomości osób upoważnionych do przetwarzania danych.

Jeśli chodzi o dokumentację, stanowi ona jeden ze sposobów ochrony przetwarzania danych.

Składa się na nią szereg dokumentów i procedur takich, jak:

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
 • umowy powierzenia danych osobowych innym podmiotom,
 • upoważnienia dla osób przetwarzających dane,
 • klauzule zgód pozyskania danych,
 • analiza ryzyka przetwarzania danych,
 • procedury postępowania w przypadku naruszeń i wiele innych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen − 7 =