Wszystko co warto wiedzieć o licencji na przewóz osób

Licencjonowany przewóz osób

W naszym kraju nie ma problemu ze znalezieniem taksówki, świadczącej usługi z zakresu przewozu osób. Okazuje się jednak, że droga do prowadzenia tego typu działalności jest kręta i na pewno nie tak prosta, jak mogłoby się nam wydawać. Profesjonalny przewóz osób wymaga posiadania specjalnych uprawnień, o czym kilka słów poniżej.

Temat przewozu osób jest bardzo szeroki, dlatego aby go uściślić napiszę o przewozie dotyczącym maksymalnie 9 osób, w pojazdach o charakterze osobowym na terenie kraju. Jest to pierwszy krok, jaki musimy wykonać, aby licencjonowani kierowcy przyjęli nas do swego grona.

Licencjonowany przewóz osób

Zarówno do przewozów regularnych, jak i okazjonalnych wymagane jest posiadanie licencji, która nie może być przekazywana osobom trzecim. Można się o nią starać we właściwym dla naszego adresu zamieszkania Starostwie Powiatowym, czas na który udzielona może zostać taka licencja wynosi od 2 do 50 lat. Wniosek o wydanie odpowiedniej licencji krajowej należy złożyć w starostwie wraz z odpisem rejestru przedsiębiorców KRS. Powinniśmy przedstawić również nasz numer NIP oraz REGON i kopię certyfikatu posiadanych kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązkowo musi przedstawić w starostwie zaświadczenie o niekaralności, dokumentację potwierdzającą posiadanie sytuacji finansowej umożliwiającej prowadzenie działalności transportowej, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców. Do dokumentacji należy dołączyć ponadto wykaz posiadanej floty pojazdów firmowych oraz zaświadczenie o uiszczeniu opłaty za wydanie licencji (jest to 700-900 złotych, w zależności od tego na ile wydawana jest licencja).

Starostwo po otrzymaniu wniosku wraz z kompletem dokumentów będzie przyglądało się sprawie, przekazując ją do realizacji. Czas oczekiwania na wydanie licencji na szczęście nie jest długi, decyzja powinna zostać wydana w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Od decyzji starostwa można się odwołać, mamy na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

ComfortClass - Wynajem autokarów, autobusów i busów

Może Ci się również spodoba