Budownictwo i aranżacja

Separatory z wkładem lamelowym

Separatory substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym przeznaczone są przede wszystkim do oddzielania związków ropopochodnych. Przykładem mogą być tutaj wszelkiego rodzaju oleje oraz benzyny. Urządzenia te montowane są wszędzie tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wody bądź gleby np. na stacjach benzynowych, warsztatach, parkingach, placach manewrowych etc. Stosowanie separatorów z wkładem lamelowym jest ściśle uwarunkowane przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Ministra Środowiska.

Separatory substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym oparte są na technologii wielostrumieniowej. Podstawowe, powszechnie stosowane rozwiązania umożliwiają oczyszczenie ścieków dla przepływów do 1500 l/s. W przypadku wyższych przepływów należy zastosować rozwiązanie indywidualne. Separatory substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym działają podobnie jak inne tego typu separatory. Wody najczęściej opadowe pochodzące z kanalizacji deszczowej kierowane są przez specjalną komorę wlotową do separatora. Ścieki spływają do komory filtracyjnej, gdzie następuje oddzielanie zanieczyszczeń. Działają tu zjawiska flotacji, sedymentacji oraz koalescencji. Tutaj właśnie działają sekcje lamelowe, które umożliwiają dokładniejsza filtrację ścieku. Nie każdy separator substancji ropopochodnych posiada specjalną przegrodę, która zapobiega powstawaniu lejów zasysających wcześniej rozdzielonych substancji oraz przedostawaniu ich dalej do odpływu.

Budowa separatorów substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym znacznie się od siebie różni. Najpopularniejszą opcją wydaje się być separator umieszczony w studniach betonowych, z żeliwnym włazem. Zależnie od tego, gdzie zamierzamy umiejscowić nasz separator, takiej wielkości bądź z takiego materiału będzie on wykonany. Jeżeli separator umieszczony jest na znacznej głębokości, stosuję się nadbudowę w postaci betonowych kręgów.

Separator to urządzenie niemal niezbędne w dzisiejszym świecie. Wszelkiego rodzaju substancje ropopochodne stanowią poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego – zarówno wody jak i gleby. Urządzenia te są proste w montażu i eksploatacji, co oznacza, że bez trudu możemy postawić je wszędzie tam, gdzie są niezbędne. Standard osadnika określany jest przepisami. O wymogach dotyczących separatorów możemy przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 07 sierpnia 2014 roku. Przepisy te są niezwykle ważne, bowiem niezastosowanie się do nich skutkuje wysoką kara finansową

Udostępnij