Handel i usługi

Czy warto zlecać komuś opracowanie biznesplanu?

Biznesplan jest formalnym pisemnym dokumentem zawierającym cele biznesowe, metody, w jaki sposób można je osiągnąć oraz ramy czasowe, w których należy je osiągnąć. Opisuje również charakter działalności, informacje ogólne na temat organizacji, prognozy finansowe organizacji oraz strategie, które zamierza wdrożyć, aby osiągnąć określone cele.

Opracowanie biznesplanu

Biznesplany mogą być ukierunkowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Plany zorientowane zewnętrznie opracowują cele ważne dla zewnętrznych interesariuszy, szczególnie interesariuszy finansowych. Plany te zazwyczaj zawierają szczegółowe informacje o organizacji lub zespole starającym się osiągnąć swoje cele. W przypadku podmiotów nastawionych na zysk zewnętrznymi interesariuszami są inwestorzy i klienci. Plany biznesowe zorientowane wewnętrznie ukierunkowane są na cele pośrednie wymagane do osiągnięcia celów zewnętrznych. Mogą obejmować rozwój nowego produktu, nowej usługi, nowego systemu informatycznego, restrukturyzację finansów, remont fabryki lub restrukturyzację organizacji. Zasadniczo opracowany biznesplan jest często opracowywany w połączeniu ze zrównoważoną kartą wyników lub listą kluczowych czynników sukcesu. Pozwala to mierzyć powodzenie planu przy użyciu środków poza finansowych.

Plany biznesowe określające i ukierunkowane na cele wewnętrzne, ale zapewniające jedynie ogólne wskazówki dotyczące sposobu ich osiągnięcia, nazywane są planami strategicznymi.

Gotowy biznesplan

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy warto zlecić komuś opracowanie biznesplanu. Otóż, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowego, odpowiedniego szablonu dla danej branży. Dzięki takiej opcji można pozyskać dofinansowanie z PUP, co z całą pewnością jest ogromną zaletą. Plany projektu, czasami nazywane ramami projektu, opisują cele konkretnego projektu. Mogą również odnosić się do miejsca projektu w ramach większych celów strategicznych organizacji.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × 4 =