Różne

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Zgodnie z aktualnymi przepisami przegląd instalacji elektrycznej należy przeprowadzać minimum co pięć lat. W dużej mierze to właśnie dzięki systematycznym przeglądom można ograniczyć zagrożenia pożarowe i przypadkowe porażenia prądem.

Jak wygląda przegląd?

Przegląd instalacji elektrycznej obejmuje dokładne zweryfikowanie sprawności połączeń, wszelkich zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami. Podczas przeglądu sprawdzana jest również odporność izolacji przewodów. Doświadczony fachowiec wykonuje nie tylko oględziny widocznych części przewodów elektrycznych, ale dokonuje także dokładnych pomiarów kontrolnych. Ogromną rolę odgrywają również próby eksploatacyjne, dzięki którym można szczegółowo sprawdzić instalacje elektryczne. Bardzo ważnym etapem jest także sprawdzenie ciągłości przewodów odpowiedzialnych za ochronę przeciwporażeniową.

Kto powinien dokonać przeglądu instalacji elektrycznej?

Kontrola stanu technicznego całej instalacji elektrycznej nie jest prostym zadaniem, dlatego też wszelkimi pracami powinna zająć się osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Przeglądami instalacji elektrycznej zajmują się fachowcy z uprawnieniami typu D.

O czym należy pamiętać?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o tym, że wszystkie wyniki oraz daty przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej powinny być zapisane w specjalnej książce danego obiektu budowlanego. Pamiętać należy także o tym, że opisywaną książkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres użytkowania instalacji. Pomimo tego, że przegląd instalacji elektrycznej należy powtarzać co 5 lat to każdego dnia należy zachować czujność. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na przegrzewające się porcelanowe osłonki korków bezpieczeństwa, które stosowane są głównie w starych typach tablic. Zaniepokoić powinny również osmolone wnętrze tablic rozdzielczych. Jeżeli zauważymy iskrzenie, swąd i okopcenie w okolicach przyłączeń urządzeń elektrycznych to należy jak najszybciej skorzystać z pomocy odpowiednich fachowców.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × 4 =